Seminaari

Tietojohtaminen 20v. Juhlaseminaari ja 20 vuotta sitten -sitsit perjantaina 8.11. klo 12 Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella

Juhlavuoden kunniaksi järjestetään Tietojohtaminen 20v. Juhlaseminaari, jolla halutaan kunnioittaa Tietojohtamisen 20-vuotista taivalta Tampereella. Tietojohtajakilta Man@ger järjestää seminaarin yhdessä Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston Tietojohtaminen alumni ry:n sekä yhteistyöyritysten, Valmetin, Visman ja Tietojohtaminen ry:n kanssa. Päivän ohjelmaan kuuluu seminaari, joka koostuu muutamasta inspiroivasta puheenvuorosta sekä mielenkiintoisista työpajoista, väliohjelmaa unohtamatta. Illalla meno jatkuu sitseillä Laulumajalla, joiden teemana on 20 vuotta sitten.

Seminaariin ovat tervetulleita niin opiskelijat fukseista vanhempiin tieteenharjoittajiin, alumnit, yliopiston henkilökunta kuin kaikki muutkin Tietojohtamisesta kiinnostuneet. Sitsit on tarkoitettu tietojohtamisen opiskelijoille, alumneille ja yksikölle.

Päivän aikataulu

12.00 Aloitus
Rakennustalon auditorio RG202

Nina Helander, Tampereen yliopisto

12.30 Työpajat (2 x 45 min)

Valmet:
Teollisuuden koneiden digitaaliset kaksoset ja niiden hyödyt

Visma:
Tietomallinnus

Tietojohtaminen ry ja Tampereen yliopisto:
Tietojohtaminen vuonna 2030

14.30 Keynotet

Läpinäkyvän ja tietointensiivisen organisaation johtaminen –
Miten tekoäly tukee johtamista ja arjen työtä
Eeva Kiiskinen, Gofore

Sosiaalinen laajennettu todellisuus – Tietojohtamisen uusi aalto
Henri Pirkkalainen & Osku Torro, Tampereen yliopisto

20 vuotta tietojohtamista – alumnin näkemys
Jussi Pölkki, Alumni

15.30 Lopetussanat

Laura Karintaus, Tietojohtajakilta Man@ger ry

15.45 Seminaari päättyy

16.00 Sitsietkot Kampusklubilla

17.30 Bussit sitseille

18.30 Sitsit Laulumajalla

Ilmoittautuminen seminaariin sekä sitseille aukeaa 14.10. klo 12. Sitsien ilmoittautuminen päättyy 28.10., mutta Seminaariiin ilmoittautuminen on auki 7.11. klo 12 asti. Huomaa, että seminaariin ja sitseille ilmoittaudutaan samalla lomakkeella, mutta niihin voi ilmoittautua myös erikseen. Seminaariin ja workshoppeihin ilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta ilman ilmoittautumista ei voida taata paikkaa haluamassaan workshopissa.

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/reg/seminaari_ja_sitsi_ilmoittautuminen

Pukeutuminen: smart casual ja sitseillä smart casual teeman mukaisesti

Juhlaseminaarin Facebook -tapahtumaan pääset tästä.
Sitsien Facebook -tapahtumaan pääset tästä.

Huomaa, että seminaarin ilmoittautuminen on auki vielä torstaihin 7.11. klo 12 asti, johon asti voit myös muuttaa työpaja-ilmoittautumistasi. Työpajoihin ei ole myöskään pakollista ilmoittautua etukäteen, mutta silloin emme voi taata paikkaa haluamissasi työpajoissa.

VISMA

Visma on pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen ja IT-konsultoinnin tarjoaja ja heidän tavoitteenaan on mahdollistaa asiakkaiden menestys liiketoimintaprosessien automatisoinnilla ja integraatiolla. Suomessa Visma palvelee yli 50 000 asiakasta noin 1200 asiantuntijan voimin. Visma sijoittui erinomaisesti 3. sijalle Suomen parhaat työpaikat 2019 -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa.

Visman työpajan aihe on Tietomallinnus. Kummassakin workshopissa mallinnetaan sama lähtödata/-rakenne mutta käyttäen eri mallinnusmenetelmiä. Ensimmäisessä workshopissa käytetään tähtimallinnusta ja toisessa workshopissa Data Vault -menetelmää. Jälkimmäisen workshopin lopuksi myös vertaillaan näillä kahdella menetelmällä tuotettuja malleja sekä itse menetelmiä (heikkoudet, vahvuudet, soveltuvuus jne.). Workshopit toimivat siis erillisinä kokonaisuuksina täydentäen toisiaan, mutta on myös täysin mahdollista osallistua vain toiseen niistä.

TIETOJOHTAMINEN RY JA TAMPEREEN YLIOPISTO

Työpajan aihe on Tietojohtaminen vuonna 2030.Työpajassa luodaan yhteisesti näkemyksiä siitä, millaiselta tietojohtaminen saattaa näyttää tuolloin. Tietojohtamista voi tarkastella sen organisatorisen merkityksen, sen teknisen toteuttamisen, sen opettamisen tai vaikkapa sen tutkimuksen näkökulmasta. Työpajan fasilitoi Vilma Vuori ja toimeksiantajina toimivat asiakkaan ominaisuudessa Marjukka Nyberg Tietojohtaminen ry:stä ja Pasi Hellsten Tampereen yliopiston tietojohtamisen yksiköstä. Työpajat ovat keskenään samanlaisia itsenäisiä kokonaisuuksia.

Tampereen yliopisto on monialainen yliopisto, jossa tietojohtamista on opetettu pitkään. Viime vuosituhannen lopun vuosina oivallettiin tietotekniikan esiinmarssin luovan uusia tarpeita ja merkityksiä organisaatioiden tekemiselle. Tietojohtamisen koulutusohjelma perustettiin täyttämään aukko ja tarve, joiden katsottiin jäävän tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmien väliin. Alun parinkymmenen fuksin sisäänotto on kasvanut noin kuuteenkymmeneen vuosittain tietojohtamisen opinnot aloittavaan innokkaaseen opiskelijaan. Näitä tietotalouden ammattilaisia ja tietopohjaisen arvonluonnin osaajia on koulutettu nyt tasan kahdenkymmenen vuoden ajan ja heitä on valmistunut noin 450. Työmarkkinoiden kysynnän luonteesta ja tietojohtamisen merkityksestä kertoo osaltaan se, että esim. vuonna 2019 lokakuuhun mennessä valmistuneista (28) kaikki olivat töissä valmistuessaan.

Tietojohtaminen ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää tiedon hyödyntämistä organisaatioiden ja ihmisten menestystekijänä. Visiomme on osaltamme vaikuttaa siihen, että Suomesta tulee tietojohtamisen kärkimaa. Yhdistyksen jäsenistö on tietoalan ammattilaisia ja/tai alaa opiskelevia henkilöitä sekä yhteisöjä. Yhdistyksemme ydin on tietosisältöjen hallinnassa. Tietosisällön hallinta on oma osaamisalueensa ja haaste kehittyvässä yhteiskunnassa. Yhdistys toimii sillanrakentajana tietoteknologian ja tietosisältöjen välillä, tunnustaen molempien merkityksen. Edistämme toimintamalleja, joiden avulla tietoa voidaan hankkia, tallentaa, analysoida, hyödyntää ja hallita niin yritysten, organisaatioiden kuin yksilöidenkin toiminnassa ja päätöksenteossa. Tavoitteenamme on tehdä tunnetuksi tietoalan kehitystä sekä luotettavan tiedon ja sen hyödyntämisen yleistä arvostusta.

VALMET

Valmet on teollisuuden monialainen toimija ja kehittäjä niin teknologian, automaation kuin palveluidenkin parissa. Valmetin visio on olla asiakkaidensa palvelijana maailman paras. Valmet työllistää maailmanlaajuisesti yli 13 000 ammattilaista. Valmetin historia ulottuu yli 200 vuoden taakse.

Teollisuuden koneiden digitaaliset kaksoset, eli niiden tarkat virtuaaliset mallit, replikoivat fyysisen maailman tapahtumia siitä kerätyn datan pohjalta. Virtuaalisen kaksosen ja todellisen koneen välinen jatkuva datavirta on digitaalisen kaksosen elämän lanka samalla kun oikea kone porskuttaa eteenpäin kaksosestaan riippumatta.

Monimutkaisten teollisten koneiden mallintaminen on työlästä. – Jos siihen lähdetään, täytyy ennakoida hommasta olevan hyötyä. Mitä se voisi käytännössä tarkoittaa ja miten hyöty eri osapuolille näyttäytyy?